top of page

Privacyverklaring

Het kleine begin respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We gebruiken je gegevens om een afspraak met je te maken, als evaluatiemoment na het consult en om een factuur te kunnen versturen. Voor het overige zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

Het kleine begin, gevestigd aan Roodwilligen 97, 6903TB Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Het kleine begin

t.a.v Jacqueline Kleinpenning

Roodwilligen 97

6903TB Zevenaar

+31622595996

info@hetkleinebegin.nl

https://www.hetkleinebegin.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het kleine begin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

 

Het kleine begin gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een contactformulier invult, belt, een consult of cursus boekt heb ik je naam, adres, woonplaats, naam baby, leeftijd baby, telefoonnummer en evt. e-mailadres en evt. bijzonderheden (die van belang zijn om een goed consult te kunnen geven) nodig om je te bezoeken, een factuur/cursusinformatie te sturen, je boeking te bevestigen en om nog contact te hebben na die tijd of alles naar wens is verlopen en/of je nog vragen hebt.

 • Bij bestelling van een aangeschafte doek of drager zal ik voor verzending je naam, adres, woonplaats nodig hebben.

 • Betaling verloopt via facturering. Bij aanschaf doek/drager of deelname aan cursus vooraf ( aan) betaling, consult betaling achteraf. Voor beiden zijn je naam en adres gegevens nodig.

 • Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.

 • Na de ontvangst van boeking voor een consult of cursus ontvang je, éénmalig een e-mail (en eventueel nog één keer een herinnering).

 • Feedback/vermelding die ik krijg n.a.v. een consult/workshop van deelnemers helpen mij om mijn  product/diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Gegevens op de feedbackformulieren na een workshop mogen gebruikt worden op de website/facebook/instagram voor advertentie. Feedback kun je zelf ook geven door een e-mail te sturen naar linfo@hetkleinebegin.nlof vermelden in het gastenboek.      

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het Kleine begin verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam van je kindje

 • Geslacht van je kindje

 • Geboortedatum van je kindje

 • Medische klachten en/of bijzonderheden vóór, tijdens of na de bevalling

 • Medische klachten en/of bijzonderheden van je kindje

 • Draag gerelateerde gezondheidsklachten bij ouders

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het kleine begin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om diensten te kunnen uitvoeren.

 • Om goederen en diensten bij je te kunnen afleveren.

 • Bij wettelijke verplichting, zoals gegevens die we nodig hebben voor belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het kleine begin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Het kleine begin) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren de persoonsgegevens niet langer da strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  bewaartermijn is Ik bewaar jouw persoonsgegevens uiterlijk tot één maand na beëindiging van de door jou gekozen dienstverlening 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

verstrekt jouw persoonsgegeven nooit aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het kleine begin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetkleinebegin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek

Het kleine begin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het kleine begin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetkleinebegin.nl

 

 

bottom of page